Værdier, vision og mission

Meesenburg Solutions mener vi ikke, at vi kan nå ét fælles mål uden at have fælles værdier og dermed ét fælles grundlag. Værdierne er derfor velkendte af medarbejderen, hvilket har indvirkning på den måde arbejdsgangen udformes. Vi mener, at én fælles forståelse og holdning til virksomheden, samt dens omverden skabes gennem ét fælles værdisæt. Værdierne bidrager til skabelsen af et godt team og gør samtidig Meesenburg Solutions til en attraktiv arbejdsplads.

Værdierne er ikke skabt på baggrund af hvem og hvad virksomheden ønsker at være, men er derimod værdigrundlag for hvem og hvad Meesenburg Solutions i realiteten er.

Kvalitet er en mærkesag

Vi handler hurtigt men går ikke på kompromis med kvaliteten. Kvaliteten af vores slutprodukt er Meesenburg Solutions´ ansigt ud af til og skal derfor være i topklasse.

Mangfoldighed er vejen frem

Vi er én virksomhed, ét team. Vores personlige og faglige forskelligheder respekteres og værdsættes. Vi anser vores forskellighed, som vores styrke, der gør os i stand til at levere det bedste produkt til kunden.

Læring er en del af processen

Meesenburg Solutions er læring en naturlig del af arbejdet. Vi stræber konstant efter at forbedre vores individuelle kompetencer, som derigennem sikrer kunden det bedste og mest gennemarbejdede produkt. Vi hjælper hinanden med vores individuelle kompetencer til gavn for kunden.

Kundefokus

Vi arbejder dynamisk og har evnen til hurtigt at forandre og tilpasse os efter kundens behov. Vi anser slutproduktet som værende lige så vigtig som processen.

Vision

Meesenburg Solutions skal være anerkendt og respekteret som det sted, hvor kunden får de bedste råd, den bedste service samt de bedste resultater inden for vores arbejdsområder.

Mission

Meesenburg Solutions er skabt på grundideen om, at markedet mangler de kompetencer og den særlige ledelsesform vi tilbyder. Vi udfylder således et hul i markedet, ved at gøre det vi er bedst til.